• Vätterhem

Bin en naturlig del av framtidens stad?

Miljö Hållbarhet | Centrum | 2018-01-21

Visste du att ungefär en tredjedel av den mat du äter inte hade funnits utan bin och andra pollinerande insekter? Det är just pollineringen som är nyckeln, och detta gör de helt gratis samtidigt som de producerar honung, typiska exempel på vad som brukar kallas ekosystemtjänster. Tyvärr visar flera studier på att de här livsviktiga insekterna minskat kraftigt i antal de senaste åren. Vi på Vätterhem vill hjälpa till att vända trenden och har därför under året testat biodling på Strandängen, i samarbete med vår hyresgäst Przemyslaw Jablonski och hans företag BeeGarden.

När Przemyslaw först fick höra om Strandängen blev han smått lyrisk.
»Strandängen, med all grönska, är ett helt perfekt område för att hålla på med bin«, berättar han engagerat och fort­sätter. »Att ha bin i området ger större skördar och gynnar verkligen alla odlare i området. Personligen ser jag bin som en pusselbit i ett balanserat ekosys­tem, de ger mängder med fördelar, även i en stadskärna«. 

Przemyslaw tror att bin i framtiden kommer bli en betydligt vanligare och mer uppskattad syn i samhället.

»Framöver hoppas jag att vi kommer ha fler bikupor på Strandängen, men även på andra av Vätterhems områden, gärna inne i centrum. Då får vi en le­vande stad som bidrar till en hållbar utveckling«.

Dessvärre behövde bikuporna vi testade med flyttas under sommaren, men vi planerar redan för ett nytt försök nästa säsong. Förhoppningen är att bikupor i framtiden kommer bli en naturlig del av stadsmiljön.