• Vätterhem

Bästa hyresgästnöjdheten någonsin

Vätterhem informerar | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2017-10-30

Vi fortsätter att öka vår hyresgästnöjdhet och idag är hela 88,1% av Vätterhems hyresgäster nöjda med vår service. Det är vårt bästa resultat någonsin och ett lyft på 0,4 % från tidigare år. Stort tack till alla hyresgäster som tog sig tid och besvarade vår enkät!

Toppnotering i service- och produktindex
Vi har stärkt serviceindex ytterligare särskilt på punkterna »bemötande från bovärdar och reparatörer« och vi gör även förbättringar på området »hjälp när det behövs«.

Produktindex har ökat med hela 1,3% och är nu uppe i 83,8% Tvättstugeutrustningen är ett av de områden där vi gjort en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år. Vi har under året arbetat med förbättringar vad det gäller luftkvalitet och ventilation i lägenheterna och även dessa insatser avspeglas i resultatet.

»Det är oerhört roligt och vi är så enormt tacksamma för det fina resultatet. Det handlar om att vi alltid prioriterar våra hyresgäster och att vi jobbar som ett lag för våra hyresgästers bästa. Men jag vill speciellt lyfta fram vår förvaltning som är en starkt bidragande orsak till ännu en rekordnotering. Men även alla andra avdelningar har gjort ett jättearbete med våra områdesdagar, jubileumsåret, hyresgästdialoger, renoveringar och underhåll, jouren och tekniken i våra fastigheter.

Ett jättetack. Resultatet som är bland det högsta i Sverige förpliktar oss ännu mer. Vi visar att strävan efter 90 procent nöjda hyresgäster är fullt möjligt« säger Thorbjörn Hammerth.

Våra uthyrningsregler som uppdaterades tidigare i år får mycket fina omdömen och hela 91,8% skulle rekommendera Vätterhem som hyresvärd.

Rekordhög svarsfrekvens för studenterna
Med en rekordhög svarsfrekvens på 48,8% ökar serviceindex även för studenterna från 80,8% till 83,9% – en ökning med 3,1%. Vätterhem har under det gångna året arbetat mycket med rutiner för studenters felanmälningar och vi har sett över också personalresurserna vilket kan vara en bidragande faktor till förbättringen.

Utrymme för förbättring
Vårt arbete med ständiga förbättringar fortsätter och enkätresultatet visade på två områden där det finns utrymme för förbättring. »få förståelse för sina synpunkter« och »tillsyn och städning av källarutrymmen«. Detta är områden som vi kommer att titta närmre på och försöka förbättra till nästa år.

Återigen tack till alla hyresgäster som besvarat enkäten. Vi har fått fina omdömen och värdefulla synpunkter att jobba vidare med. Utifrån enkätresultaten kommer handlingsplaner att upprättas med mål och åtgärder där hela förvaltningsorganisationen kommer att engageras. Vätterhem fortsätter sitt arbete med ständiga förbättringar och ökad hyresgästnöjdhet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading