• Vätterhem

Avgifta soppåsen -lämna ditt farliga avfall till områdeskontoret

Miljö | 2015-08-10

Du kan alltid åka till kommunens sortergårdar, men vet du om att du även kan lämna in farligt avfall såsom gamla rengöringsmedel, nagellack, lim, oljefilter och sprayburkar till ditt områdeskontor. Då ser vi till att de skadliga ämnena tas om hand och naturen skyddas. Vid de flesta av våra miljöhus har du även möjlighet att lämna elektronik, trasiga lampor och batterier.

Är du osäker på vad som är farligt avfall är det bättre att lämna in för mycket än för lite. En grundregel är att de kan vara märkta med särskilda symboler.

VÄTTERHEM ARBETAR FÖR EN RENARE MILJÖ

Ett av VätterHems prioriterade miljömål är att fasa ut ämnen som är skadliga för människor och naturen. I praktiken innebär det bland annat:

Att alla kemiska produkter granskas och godkänns av miljösamordnaren innan de får köpas in.

Att ett kontinuerligt arbete pågår för att hitta ersättningsprodukter. Exempelvis används obehandlat trä, polyplank och lärk istället för tryckimpregnerat trä.

Att ättika, gasolbrännare eller »hand plockning« används för att bekämpa ogräs.

Att byggmaterial kommer att granskas i allt större omfattning vid våra nyproduktioner.

Att vi ställer miljökrav vid våra upphandlingar.

Att allt farligt avfall som uppkommer inom verksamheten sorteras separat.

 

Har du tankar och synpunkter på vad du önskar ska utvecklas inom VätterHems miljöarbete är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading