• Vätterhem

Äntligen är dansplatsen Kepsen på Råslätt invigd

Evenemang Sponsring | Råslätt | 2020-06-02

Onsdagen den 27 maj invigde konstnärskollektivet MYCKET Kepsen i form av workshops med elever från Råslättskolan under förmiddagen och fritidsgårdsbesökare samt enskilda föreningar under eftermiddagen.

En annorlunda invigning
Tanken var att det skulle hållas en stor invigning fylld av dans för olika grupper och åldrar. Med anledning av Corona fick konstnärskollektivet MYCKET tänka om och ledde istället workshops med Råslättskolans årskurs 3, fritidsgårdsbesökare och enskilda föreningar. Syftet är att alla boende på Råslätt ska känna att Kepsen är en naturlig plats att använda för dans och rörelse.

Råslätt är utvalt
Stadsdelen blev 2016 utvald till att ingå i Konstrådets treåriga satsning ”Konst händer”. Konstnärskollektivet MYCKET engagerades till att genomföra en förstudie och fullskaletest av en gestaltning, dansplats, mötesplats eller liknande. Den lokala dansskolan Mix Dancers Academy med ca 70 medlemmar och bas på Råslätt involverades tidigt i arbetet.

En dröm blev verklighet
Kepsen kom till ur drömmen om en offentlig plats som lockar och inbjuder till dans och rörelse. Efter flera workshops med barn och unga på Råslätt utarbetades ett skissförslag ”Från dansplats till danspalats” utifrån en stadsbyggnadsanalys och insikten att tjejer och kvinnor ofta saknar naturliga mötesplatser i det offentliga rummet. Många engagerade eldsjälar har bidragit till det slutliga resultatet Kepsen som färdigställdes i början av 2020.

Ett samarbete mellan flera aktörer
Den permanenta dansplatsen Kepsen uppfördes under 2019 genom ett samarbete mellan Mix Dancers Academy, MYCKET, Vätterhem och Jönköpings Kommun tillsammans med medfinansiering från Boverket.

Kepsen smyckas med flätade tyger Alla hjälps åt att smycka kepsen

Tre killar framför Kepsens dansplats Kepsen är invigd och pyntad