Vill du översätta webbsidan?

91,6% av hyresgästerna rekommenderar Vätterhem

»Jag vill verkligen tacka alla våra hyresgäster för ert engagemang, förtroende och stöttning under detta annorlunda år. Riktar även ett stort tack till våra fantastiska medarbetare som tar väl hand om våra hyresgäster och vars insatser lett till dessa fina betyg« säger Thorbjörn Hammerth VD.

Drygt 3500 hyresgäster har tillfrågats i den årliga hyresgästenkäten från AktivBo och hela 62,7% har svarat.

Nöjda hyresgäster och fortsatt hög trygghet

Serviceindex mäter vår service inom stadsdelen när det gäller trygghet, ta kunden på allvar, rent och snyggt samt hjälp när det behövs. 86,5% av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda vilket dock är en minskning med 0,9% jämfört med föregående år. (Klicka på bilden för förklaring av kompassen)

Trygghetsindex stannar på oförändrat höga 85% som förra året. Trots dessa tuffa tider gläder det oss att våra hyresgäster känner sig trygga i sin lägenhet, trapphus, stadsdel men även med Vätterhem som sin hyresvärd.

Vi är oerhört glada och stolta över att hela 93% anger att de trivs med Vätterhem som hyresvärd och 91,6% rekommenderar oss till sina nära och kära.

Det allra högsta betyget i årets hyresgästundersökning får bemötandet från Vätterhems reparatörer där hela 95,8% av hyresgästerna är nöjda eller till och med mycket nöjda.

Bästa förbättringen i din stadsdel

Vårt viktigaste arbete efter att hyresgästenkäten är avslutad är att följa upp de områden där ni hyresgäster anger att det finns förbättringspotential. Bästa förbättring sedan föregående år ser ni nedan.

Öxnehaga
+ Få felet reparerat inom rimlig tid (ökar 1,9%)
+ Städning av källare (ökar 2,5%)

Råslätt
+ Belysning på gården samt nära huset (ökar 2,7%)
+ Reparatörens städning (ökar 1,5%)

City
+ Säkerhet mot inbrott i lägenheten (ökar 4,6%)
+ Förrådens säkerhet mot inbrott (ökar 4,1%)

Österängen
+ Säkerhet mot inbrott i lägenheten (ökar 4,6%)
+ Personliga tryggheten i trapphuset (ökar 4,4%)

Vad säger hyresgästerna i våra affärslokaler?

Svarsfrekvensen när det gäller lokalhyresgästerna var i år fantastisk. Hela 72,4% svarade på årets enkät vilket är den högsta siffran någonsin.

  • Serviceindex ökar 0,8% till 86,1%
  • Produktindex går upp 4,4% till 79.7%
  • Profilindex stannar på oförändrat höga nivå 91,6%


Otroliga 100% nöjdhet fick bemötandet från bovärd eller reparatör samt kvaliteten på utfört arbete.

Vad tycker studenterna?

Serviceindex landar på 82,5% vilket är en minskning med 2,3%.

Vi minskar tyvärr nöjdheten när det gäller rent och snyggt samt trygghet. Ta kunden på allvar och hjälp när det behövs ökar däremot.

De största förbättringarna är städning av tvättstuga (+11,2%) och telefontider (+9,8%).

Nytt för i år är att vi har möjlighet att jämföra oss med andra studentbostäder.

Enkät för nyproduktion

En separat enkät har skickats ut till våra hyresgäster i nyproduktionerna på Samset, Fagerslätt och Kungsängen. Vi ser med spänning fram emot resultatet som kommer i december.

»Det är med oerhörd stolthet jag konstaterar att våra hyresgäster känner stort förtroende och stor trygghet med Vätterhem som hyresvärd. Engagemanget är otroligt stort hos såväl boende som medarbetare och relationen och kommunikationen oss emellan är viktigare nu än någonsin.« avslutar Thorbjörn Hammerth.

Bovärd på Strandängen hjälper mamma och dotter med några funderingarBovärd för Råslätts studentboenden pratar med två utbytesstudenter
Bovärd på Öxnehaga antecknar frågor från hyresgästBovärd på Råslätt tar en paus från krattandet och pratar med två tjejer