• Vätterhem

250 miljoner till renovering och underhåll varje år

Vätterhem informerar Renovering och utveckling | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2021-01-26

Tak- och fönsterbyte här. En hissrenovering och ett stambyte där. Det är ett stort pussel som ska läggas när budgeten för kommande års underhållsarbete genomförs varje höst. Vice vd Tommy Johannesson är spindeln i nätet för att sammanföra förvaltningsområdenas önskemål med den långsiktiga renoveringsplanen och inte minst fördela de 250 renoveringsmiljonerna. Om du vill ha ett scoop om att det är nattmanglingar och svåra förhandlingar tvingas jag göra dig besviken. Tack vare att vi har en lång tradition att vårda och utveckla våra fastigheter är det faktiskt ett ganska odramatiskt arbete, skrattar Tommy.

Med några snabba knapptryckningar på räknemaskinen kommer han fram till att om renoveringsbudgeten slås ut på samtliga Vätterhemslägenheter satsar Vätterhem årligen 30 000 kronor per lägenhet i gemensamma renoveringar.
– Tak, fasader, komponentbyten, trapphus, yttre miljöer och större fastighetsinsatser såsom stambyten. Omtapetseringar och renoveringar i samband med inflyttningar och utflyttningar är inte inräknat utan det är underhåll och renovering utanför lägenheterna, förklarar Tommy.

Önskelista matchas med plan
Budgetarbetet för att planera nästa års renoveringar tar sin start strax efter sommarsemestern.
– Varje förvaltningschef samlar då på sig uppgifter från sina områden och sammanställer sin »önskelista« över prioriterade renoveringar. Denna matchas sedan med vår mer långsiktiga, schematiska underhållsplan där vi har en tydlig struktur på turordning och renoveringsbehov fastighet för fastighet.

Funktion, besparingseffekter såväl ekonomiskt som energimässigt, estetiska förbättringar – allt vägs in när prioriteringsordningen görs.
– Minst 15 miljoner i budgeten ska avsättas till energisparande åtgärder. Solceller på samtliga hus på Öxnehaga är ett sådant exempel. Ventilationsutveckling och injusteringar av värme- och styrsystem några andra.

Stora projekt över flera år
Under hösten går budgetgruppen sedan igenom alla poster och sammanställer ett förslag:
– Det är inte alltid att alla områden får exakt lika mycket utan det kan variera år från år och beror till exempel på om det finns stora renoveringsprojekt som löper över lång tid – då är det ekonomiskt fördelaktigt att låta dessa bli klara för att undvika ställkostnader, berättar Tommy.

Ett bra exempel är det stora tak-, fasad- och fönsterrenoveringsprojektet som genomförs på Öxnehaga.
– Det har varit viktigt och fördelaktigt att genomföra i ett svep. Eller fasadrenoveringarna på Råslätt som kommer att pågå i många år och där vi tar oss från gård till gård.

Långsiktighet nyckeln
Som Tommy redan antytt är det sällan svårt att komma fram till en budget och plan som alla tycker är bra.
– Vi avsätter ju så här mycket varje år och har inte problemet med »eftersatt underhåll« som man annars kan höra är vanligt. Vi jobbar långsiktigt och historien har lärt oss att det är bäst både för hyresgäster och hyresvärd om vi kontinuerligt renoverar och underhåller fastigheterna innan det blir akut. Vi hamnar ju aldrig i ett läge där en fastighet måste totalrenoveras.

Finns det några speciella områden som du vill lyfta fram som prioriterade i nästa års budget?
– I city är det stambyten på gång i några fastigheter. Vi tittar generellt också över hissar lite extra just nu. Det blir ganska dyra projekt. På Österängen jobbar vi vidare med balkong- och fönsterbyten. Ett hus på Råslätt ska få ett helt nytt sadeltak istället för ett platt tak. På Öxnehaga fortsätter vi gård för gård med tak- och fönsterbyten. Så bara där har du nog 100–150 miljoner av budgeten.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB