• Vätterhem

130 sommarjobbare samlar erfarenhet hos Vätterhem

Medarbetare | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2021-06-24

För att upprätthålla den höga servicen och underhålla de grönskande stadsdelarna under semesterperioden tar Vätterhem hjälp av närmare 130 sommarjobbare och AMA ungdomar.

Första steget mot arbetslivet
För många av ungdomarna är sommarjobbet hos Vätterhem det första steget mot arbetslivet. Steget är för många oerhört stort, viktigt och lite skrämmande men kan kännas lättare om arbetet sker i det egna bostadsområdet tillsammans med andra i samma situation. Detta är även en utmärkt plantskola för Vätterhem då många återkommer som sommarjobbare eller i nya roller inom företaget. Och alla får med sig en fin referens inför kommande jobbsökningar.

Högsäsong under sommaren
Det kan låta mycket att ta in 130 sommarjobbare i en organisation med 190 medarbetare. Men det är en hel del som ska göras och stort fokus ligger på utemiljö, trädgårdsarbete, målning, enklare utomhusrenovering och städning. Många hyresgäster är hemma under sommaren och det är viktigt att finnas nära för att fånga upp frågor och öka tryggheten.

En viktig samhällsinsats
I rekryteringen är det meriterande men absolut inget krav att den sökande kommer ifrån eller har bott i stadsdelen. Vätterhems mål är att år 2040 uppnå kommunsnittet för välfärdsindikatorerna, såsom förvärvsfrekvens, i respektive stadsdelar. Vätterhems Hållbarhetsavdelning arbetar långsiktigt och frekvent med detta och sommarperioden är inget undantag.

”Vi tror att den stolthet man får genom att bidra med något positivt i sitt bostadsområde är värd oerhört mycket, både för Vätterhem och sommarjobbaren. Oavsett om det handlar om ogräsrensning, målning eller städning”, säger Rebecka Källner HR chef på Vätterhem.

Stort intresse
Den som är minst 18 år, tar ansvar och vill vara med och påverka trivseln för hyresgästerna har kvalifikationerna som krävs för att söka. I år inkom 497 ansökningar och många vill ta del av den härliga gemenskap som finns bland sommarjobbarna på Österängen, Öxnehaga, Råslätt, City och huvudkontoret. Arbetstillfällen tilldelas inom fastighetsskötsel, trädgård, reception, lokalvård och uthyrning av studentlägenheter så det finns något för alla.