• Vätterhem

Spärrar

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Vätterhem spärrar tillfälligt möjligheten att göra intresseanmälan vid följande händelser. För samtliga tillfälliga spärrar i denna uppräkning gäller att kunden inte får några köpoäng under spärrtiden.

 • Kunden svarar ej eller tackar nej till tre lägenhetserbjudanden inom en sexmånadersperiod. Spärren plockas bort efter sex månader.
 • Kunden har lämnat vilseledande uppgifter. Spärren plockas bort efter sex månader.
 • Hyresgästen har fått upprepade anmärkningar av Vätterhem. Spärren plockas bort efter sex månader.
 • Kunden fullföljer inte kontraktsskrivning. Spärren plockas bort efter tolv månader.
 • Den sökande har dåliga referenser. Dåliga referenser gäller i två år.

Vätterhem spärrar tills vidare möjligheten att göra intresseanmälan vid följande händelser. I dessa fall får kunden dock köpoäng under spärrtiden.

 • Kunden har redan fem aktuella intresseanmälningar samtidigt. Spärren plockas bort om kunden avanmäler intresse eller om intresseanmälan inte leder till visning.
 • Kunden har redan fem lägenhetserbjudanden samtidigt. Spärren plockas bort om kunden tackar nej till något erbjudande eller om lägenheten tilldelas en annan sökande.
 • Den sökande har skulder. Spärren plockas bort när den sökande lämnar styrkt information om att skulderna är reglerade. Vätterhem genomför kontroll.
 • Den sökande har vid kreditupplysning betalningsanmärkningar under de tre senaste åren. Spärren plockas bort när den sökande lämnar information om att det inte finns några betalningsanmärkningar under de tre senaste åren. Vätterhem genomför kontroll.
 • Information i kundens ansökan är felaktig. Till exempel: kunden har uppgivit en ofullständig eller felaktig adress. Kunden måste uppdatera sin ansökan med korrekt information och därefter meddela detta till uthyrningen eller förvaltningskontoret som plockar bort spärren.
 • Inkomstintyg saknas på Mina sidor vid sista svarsdag för erbjudande. Kunden måste ladda upp giltiga intyg och därefter meddela detta till uthyrningen som plockar bort spärren.