• Vätterhem

Bo kvar-avtal

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

En hyresgäst som blivit uppsagd på grund av försenade eller uteblivna hyresinbetalningar kan eventuellt erbjudas Bo kvar-avtal om vissa villkor uppfylls under uppsägningstiden. Om Bo kvar-avtal tecknas nollställs köpoängssaldot och Vätterhem spärrar möjligheten att göra intresseanmälan under Bo kvar-avtalets löptid.