• Vätterhem

Andrahandsuthyrning

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

En hyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste ha ett beaktansvärt skäl för att Vätterhem ska godkänna andrahandsuthyrningen.

Andrahandsuthyrningen är enbart tillåten under en tidsbegränsad period. Andrahandsuthyrning är tillåtet i högst två år men Vätterhem godkänner högst ett år i taget.

Hyresgästen måste lämna in en skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning som styrks med intyg. Det kan ta upp till tre veckor att få ett svar på ansökan om andrahandsuthyrning.

Kontraktsinnehavaren är alltid ansvarig gentemot Vätterhem vid:

  • utebliven hyresbetalning
  • störning
  • skador som uppkommit i lägenheten

Andrahandshyresgästen måste ha svenskt personnummer och vara registrerad som bostadssökande hos Vätterhem. Avtalsinnehavaren ser till att föreslagen andrahandshyresgäst finns registrerad i Vätterhems bostadskö.

Andrahandshyresgästen får inte ha dåliga referenser hos Vätterhem och får aldrig ta över en lägenhet som hyrts i andra hand.

Olovlig andrahandsuthyrning är grund för uppsägning av hyresgästens lägenhetsavtal.

Andrahandsuthyrning medges inte under de första 12 månaderna från inflyttningsdatumet.