• Vätterhem

Aktivitetskrav

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Den sökande måste logga in på Mina sidor minst en gång per tolvmånadersperiod för att behålla sin ansökan och sina köpoäng. Vid varje inloggning påbörjas en ny tolvmånadersperiod.

Hyresgäster omfattas inte av aktivitetskravet så länge de bor hos Vätterhem. Om en kund flyttat från sin Vätterhemslägenhet gäller aktivitetskravet återigen.

Om en ansökan har förfallit på grund av att den sökande har varit inaktiv under tolv månaders tid kan den endast återupptas vid första gången den förfaller och endast om den sökande kontaktar Vätterhem inom sex månader från förfallodatum. I samtliga övriga fall kan en förfallen ansökan inte återupptas.