• Vätterhem
« Tillbaka till boendeområde

Vätterhem informerar om Coronaviruset

Vätterhem informerar | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2020-11-18


Sidan uppdaterad 2020-11-18 kl. 12.00

På denna sida samlar vi bra information och länkar för dig som är hyresgäst hos Vätterhem och har frågor gällande Coronaviruset. För senaste aktuella information om viruset och dess utveckling hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Vätterhems krisledningsgrupp har höjt beredskapen och sammanträder tredagar per vecka varefter informationen uppdateras.


Vätterhems åtgärder

 • Samtliga av Vätterhems kontor stänger helt för besök under perioden 9/11-27/12. Du når oss som vanligt på telefon, mail eller via Facebook.
 • Vätterhem skärper städrutinerna i samtliga fastigheter och förbättrar städningen i framförallt entréer och hissar. Alla hyresgäster uppmanas att höja nivån på städningen i tvättstugan efter användning.
 • Du som hyresgäst får regelbundet uppdaterad krisinformation på svenska, engelska, arabiska och somaliska i ditt brevinkast.
 • Vad händer om du skulle få svårigheter med att betala hyran för din lägenhet? Som privatperson och anställd har du ett omfattande skyddsnät i samhället.
 • Vi ställer in eller skjuter fram alla väsentliga arrangemang tills vidare, t.ex. julmarknaderna.
 • Vid möten med externa besökare prioriteras digitala möten framför fysiska.
 • Vi gynnar våra hyresgäster på olika sätt:
  • Rabatthäfte för alla Vätterhems hyresgäster
  • Hem-shopping med rabatter och erbjudanden från de lokala handlarna
  • Hem-media som ger alla hyresgäster gratis streaming från Viaplay samt fyra extra tv-kanaler


Interna restriktioner och förebyggande arbete

 • Just nu jobbar vi med följande skyddsnivåer och handhavande när vi reparerar, gör service och städar olika allmänna utrymmen. Du kommer därför se våra medarbetare med olika skyddsutrustning så som engångshandskar, overall, skoskydd, andningsskydd eller halvmask.
 • Inga tjänsteresor får ske utanför Jönköpings kommun och vid minsta antydan till sjukdomssymptom ska personalen stanna hemma.
 • Vätterhem begär vi in information från entreprenörer kring deras krisberedskap och resepolicy i samband med Corona och förväntar oss även att alla som utför arbeten i vårt fastighetsbestånd tillämpar samma hantering.
 • För att kunna prioritera det viktigaste arbetet inom organisationen vid lägre bemanning har Vätterhem utarbetat en lista över det absolut nödvändigaste arbetet.
 • Vätterhem har just nu en frånvaro kring 7% (sjuk/vård av sjukt barn) och ett stort antal arbetar för närvarande hemifrån. Minskad bemanning kan medföra att vissa delar blir lidande och något sämre utförda. Vi hoppas du har överseende med detta och att vi hjälper varandra i detta tuffa läge.


Felanmälan och lägenhetsvisning

 • Vätterhems personal kommer att ha munskydd och engångshandskar vid alla lägenhetsbesök. För att minimera risken för smittspridning får du som hyresgäst inte vistas i lägenheten medan reparation pågår. Detta gäller vid alla besök från Vätterhems personal.
 • Om det inte är möjligt för dig som hyresgäst att lämna lägenheten utför vi endast åtgärder som av Vätterhem bedöms vara av akut karaktär.
 • Vätterhem frågar alltid om alla i hushållet är friska och du som hyresgäst har rätt att tacka nej till arbeten som inte är akuta.
 • Vi är tacksamma för att ni enbart ringer in felanmälan vid arbeten som inte kan vänta. Om felanmälan gäller allvarlig skada för fastigheten kommer särskild rutin att tillämpas.
 • Inga lediga lägenheter som publiceras på vatterhem.se från och med 4/11 kommer visas. Det går däremot utmärkt att tacka ja utan att ha sett lägenheten.


Brev till hyresgäster gällande Vätterhems aktuella krisarbete
Krisinformation 201113
Krisinformation 201014
Krisinformation 200625
Krisinformation 200605
Krisinformation 200511
Krisinformation 200422
Krisinformation 200407
Krisinformation 200326


Här kan du läsa mer
Folkhälsomyndigheten frågor och svar
Vårdcentraler i Jönköpings län som erbjuder antikroppstest covid-19
Lägesuppdatering om spridningen på EU:s smittskyddsmyndighets (ECDC) webbplats
Jönköpings Kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset
Jönköpings Kommun - information till dig som känner oro med anledning av corona
Försäkringskassan - det här gäller vid coronavirus


Information på olika språk
Skärpta råd för att minska smittspridningen av covid-19
Svenska | Arabiska | Somaliska

Informationsfilmer om provtagning för covid-19
Svenska | Arabiska | Somaliska

Informationsfilmer om covid-19
Svenska | Arabiska | Somaliska

Undvik att bli smittad och att smitta andra
Svenska | Arabiska | Somaliska

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Svenska | Engelska | Arabiska | Somaliska


Har du fortfarande frågor?
Har du allmänna frågor som inte är besvarade kan du ringa på det särskilt inrättade numret 113 13.


Vid symptom
Upplever du coronaliknande symptom ska du i första hand kontakta Vårdguiden 1177, Jönköpings län.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. Läs rekommendationerna från 1177.se.

Om du insjuknar på resmålet, kontakta SOS International för råd och hjälp. Du når dem dygnet runt på telefonnummer +46 75 243 65 00.


Kontakta Vätterhem
Sitter du i frivillig karantän eller har coronaliknande symptom bör du snarast kontakta Vätterhem för att minska eventuell smittspridning till personal, byggentreprenörer och övriga hyresgäster i fastigheten. Som en åtgärd ökar vi städningen i bland annat trappuppgången.

För allas säkerhet ber vi dig som har minsta förkylningssymptom att inte besöka oss utan istället välja alternativa kontaktsätt.

Kontaktuppgifter och aktuella öppettider hittar du här.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading