• Vätterhem

Välkommen in i Huskvarna stadshus

Lokaler Renovering och utveckling | Öxnehaga | 2022-06-21

Nycklarna är överlämnade. Vätterhem har på riktigt tagit över Huskvarna Stadshus. Fasadrenovering och ett fasadskydd är det första som prioriterats. Efter det börjar det spännande arbetet inne i lokalerna, säger byggprojektledare Anna Sjölander. Följ med henne, områdeschef Anette Fridsäll och byggchef Henrik Möller på en rundtur i den stora fastigheten centralt i Huskvarna.

Parallellt pågår ett detaljplanarbete för hela området. Tanken är att på sikt få till ett slutet kvarter som hänger ihop i en fin enhet. Med i övertagandet finns också Trygghetsboendet på Union 14 som nu drivs vidare i Vätterhems regi.

Vad är sedan nästa steg?
– Skanska Byggservice och Enter Arkitektur är redan inkopplade på uppdraget att skapa en bra mix mellan en del bostadsrätter, en del hyresrätter och en del med studentlägenheter i den fastighet som heter Union 2. Till det bottenplan med verksamheter; butiker kanske någon co-workingarea, säger
Henrik Möller.

Tre olika byggnadsmetoder
Fastigheten, eller vi kanske ska säga fastigheterna då byggnaden är uppförd i tre olika delar, ställer stora krav på renoveringen.
– En del byggd 1906, en del 1911 och en 1960. Tre olika bjälklagstyper; trä, betong respektive blåbetong. Så det går inte göra likadant med hela fastigheten. I princip kan man säga att vi måste riva ut det mesta invändigt och ha kvar bara som ett skal innan vi börjar bygga upp på nytt, säger Henrik Möller.

En annan utmaning är att muséet har identifierat flera delar av fastigheten med bevarandevärden. Dessa ska finnas kvar och på olika sätt kombineras med renoveringen.
– När det väl är klart blir det helt unikt i sin kombination av gamla detaljer och modern standard. Vilket värde för Huskvarna och Huskvarnaborna, säger Anna Sjölander.
– Vi ser verkligen fram emot att få etablera Vätterhem i Huskvarna centrum. Klart vi ska finnas här,
säger Anette Fridsäll.

Det finns också möjlighet i den kommande detaljplanen att i framtiden bygga ytterligare ett hus med till exempel hyresrätter på nuvarande innergård.
– Det viktigaste är att helheten i hela kvarteret blir bra, säger Anna Sjölander.

»I princip kan man säga att vi måste riva ut det mesta invändigt och ha kvar bara som ett skal innan vi börjar bygga upp på nytt.«

Återbruk blir centralt
I det komplexa renoveringsarbetet är också en konsult med specialområde återbruk inkopplad och jobbar tillsammans med Vätterhems hållbarhetsavdelning för att se vilka material som går att återbruka i renoveringen.
– Fönster, dörrar och andra byggmaterial. En jätteintressant del i alla renoveringar nu, säger Anna Sjölander.

Rent generellt uppmuntrar trion också att Huskvarnaborna lämnar förslag på vad man önskar av fastigheten i framtiden.
– Vi tar tacksamt emot idéer. Här finns ju alltifrån spännande affärslokaler till samlingslokaler och festvåningar. Kanske du har en idé hur dessa ska nyttjas i framtiden. Vi har fått så mycket positiv respons sedan vi tog över och ser verkligen fram emot projektet, säger Henrik Möller och tillägger:
– Sedan ska vi inte glömma att utmaningarna är många, inte minst ekonomiskt. Det är en tuff kalkyl, säger han.

Inflyttning 2025
Vi tar oss in i det gamla biblioteket med sin fina samlingssal i källaren. Genom oändliga kontorskorridorer med mängder av rum och utrymmen. Till gamla banklokaler med ett just nu torrlagt vattenfall på en av väggarna vidare till de fantastiska ytorna i de gamla stadshuslokalerna med påkostad inredning i minsta detalj där det hållits kommunmöten och mottagningar genom åren. Dessa gör sig påminda genom dokument som bara har lämnats när någon till synes bara rest sig upp och gått. Bara ett dammlager avslöjar att det inte var igår… Gamla Café Utsikten högst upp i huset bjuder på milsvid utsikt över hela Huskvarna med omnejd. Vidare förbi konstverk som ska bevaras och detaljer i trapphus och inredning som kommer utgöra riktiga smycken den dagen nya hyresgäster flyttar in.

När tror ni att vi står här med färdiga, inflyttningsklara lokaler?
– Någon gång i början av 2025 skulle jag gissa att de första hyresgästerna flyttar in, säger Henrik Möller.

Har du förslag på hur Huskvarna stadshus skulle kunna utvecklas?
Maila dialog@vatterhem.se

Följ vår resa på Instagram när vi renoverar Union i Huskvarna @union_huskvarna