• Vätterhem

När vi gör vårt jobb märks vi inte

Var dags Vätterhem - Teknikgruppen

Medarbetare | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2019-09-30

Det blinkar från dioder. Lysrör i taket i långa korridorer tänds upp. Vattentankar, vred, ventiler och ackumulatorer trängs i de trånga utrymmena. Ett par våningar över oss handlar Österängsborna fredagsmyset på Willys precis som vanligt. – Här är fastighetens hjärta. Ventilation, värme, vatten. Vi håller just nu på att titta på hur vi ska utveckla det och har kört några tester inifrån kontoret som vi nu ska kika på i verkligheten, berättar Petri Savolainen, Styr- och regleransvarig och kopplar upp sig på sin dator.

Det är hela kulvertsystemet samt värmecentraler som ska förnyas.
– Det här är tjusningen med jobbet. Att få vara med och utveckla, göra något bättre och använda ny teknik, säger Vesa Kristo, Styr- och reglertekniker.
Samtidigt i ett rum i en fastighet i city kontrollerar Afrim Alijevski nya elinstallationer.
– Som Elansvarig är jag med och planerar och kravställer vid all nyproduktion och renovering. Jag fungerar som en resurs för vår driftpersonal och ser till att alla har rätt utbildning i elfrågor och elsäkerhet, säger han.
Afrim ansvarar också för systemet som mäter vatten och el hos varje hyresgäst.
– Just nu håller vi också igång flera belysningsprojekt med inriktning att energieffektivisera. Sedan har vi ett spännande solcellsprojekt på Öxnehaga också där jag är med i upphandlingen och tittar på detaljerna kring eldriften.

Rätt temperatur i rätt tid
Tillbaka i värmecentralen under Willys. Via styrsystemen har Petri och Vesa kunnat skicka testvärden till anläggningen inifrån kontoret.
– Vi kan från kontoret se driftsinformation och larm. Vi får också fram värdefull statistik och kan även i många fall styra driftsystemen i fastigheterna.
Men i ett så här omfattande renoveringsprojekt som den här värmecentralen står inför måste vi åka ut för att se på plats hur det fungerar, säger Petri.
Och det är stora besparingsmöjligheter som finns.
– Utvecklingen går så snabbt. Utrustningen här har många år på nacken. Så när arbetet är gjort kommer vi sänka driftskostnaderna, minska energiåtgången och höja komforten i fastigheten. Jag jobbar mycket med att driftoptimera – rätt temperatur i rätt tid, säger Vesa.
– Vi har stort fokus på energieffektivisering. Tack vare att Vätterhem alltid varit noga med att kontinuerligt underhålla fastigheterna ligger vi långt framme med tekniken. Men fortfarande finns utmaningar i att få system från olika tidsepoker att tala med varandra, säger Petri.

»När vi gör vårt jobb märks vi inte.«

Komfort i vardagen
På huvudkontoret på Klostergatan sitter Systemtekniker Mika Skott bakom stora skärmar. Han är bland annat ansvarig för låssystemen i fastigheterna, hissarna och kameraövervakningen.
– Här har vi t ex överblick på kamerorna i våra parkeringshus. Det är jag som ansvarar för kameramaterialet om till exempel polisen begär ut det.
Mika programmerar också passage och bokningssystem i fastigheterna.
– Där håller jag också utbildningar för vår personal.
Han beskriver ett varierat och utvecklande jobb för den som är teknikintresserad.
– Utvecklingen av ny teknik går så snabbt. Det är spännande att få vara en del av det. När du hittar något som inte fungerar och sedan lyckas lösa det. Göra det bättre för människorna i våra fastigheter.
– När vi gör vårt jobb så skapar vi komfort för hyresgästerna i vardagen.
När vi gör vårt jobb märks vi inte… skrattar Vesa Kristo.
Det blinkar i dioderna i korridorerna under Österängens Centrum. Dagens test genomfört. Kunderna på Willys märkte det inte.


Bild 1: Vesa Kristo driftövervakar styrsystemen från sin dator på kontoret.
Bild 2: I testlabbet på kontoret kan Afrim Aljevski testa nya ellösningar innan de tas i skarp drift.


Bild 3: Mika Skott är bland annat ansvarig för all kameraövervakning som Vätterhem har i bland annat parkeringshus.
Bild 4: Petri utför programmering av styrsystem från kontoret på Klostergatan.


Bild 5: Nyinstallerat elrum i en av Vätterhems fastigheter i city. Afrim Alijevski är nöjd med utfallet.
Bild 6: Värmecentralen under Österängen centrum ska moderniseras. Vesa Kristo och Petri Savolainen gör platsbesök för att skapa sig överblick.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB