Vill du översätta webbsidan?

Momsregler förändrar parkeringsavgifter

Besöksparkering är momspliktig men boendeparkering är det inte

Från och med 1 januari 2021 gäller nya parkeringsregler hos Vätterhem för boende och besökare. Besöksparkering är momspliktig medan boendeparkering inte är det. Eftersom du både som boende och besökare kan parkera på de flesta av Vätterhems parkeringsplatser måste Vätterhem framöver mot skattemyndigheten kunna visa vilka biljetter som är köpta av boende respektive besökande.

Boendeparkering – abonnemang med 30-dagars parkeringsbiljett
För att du som bor i en av Vätterhems lägenheter ska slippa betala moms på parkeringsbiljetter har Vätterhem och Parkster tagit fram en abonnemangstjänst på parkeringsbiljetter som bara du som boende i Vätterhems lägenheter kan nyttja.

Så här fungerar abonnemangstjänsten
Du tecknar, via Parkster, ett abonnemang på 30-dagars parkeringsbiljett. När abonnemang är tecknat förlängs 30-dagarsperioden automatiskt tills du säger upp abonnemanget. När du flyttar från Vätterhem eller väljer att vara utan bil avslutar du abonnemanget. Uppsägning ska ske senast den 14:e i månaden för att du ska slippa betala för månaden som följer. Eftersom du anger registreringsnummer behövs heller inga fysiska biljetter. »Biljettavgiften« dras varje månad på ditt bank/kreditkort eller skickas som faktura.

Abonnemanget är personligt och är kopplat till ett fordons registreringsnummer. Har du flera fordon behöver du teckna flera abonnemang.

Besöksparkering via app och i automater
Parkeringsbiljetter som köps via Parksters app och i biljettautomater kommer från 1 januari påföras moms och biljettpriserna höjs därmed med 25%. Detta sätt att betala är i första hand avsett för besökande. Som boende i Vätterhems lägenheter undviker du denna prishöjning genom att teckna parkeringsabonnemang som ovan är beskrivet. Det är från 1 januari 2021 som de nya reglerna börjar gälla.

»Parkeringsbiljetter som köps via Parksters app och i biljettautomater kommer från 1 januari påföras moms. Detta sätt att betala är i första hand avsett för besökande..«

Mobiltelefon som visar Vätterhems app i displayenTeckna abonnemang redan nu på »Mina Sidor«
Du har redan nu möjlighet att teckna ett abonnemang. Logga in på »Mina Sidor« på Vätterhems hemsida eller i Vätterhem-appen i mobilen så finns mer information. Där finns också instruktioner hur du tecknar abonnemang och en länk som leder dig till platsen där abonnemang tecknas. Om du redan har en gällande biljett kan du sätta startdatum till dagen efter din nuvarande biljett går ut.

Behöver du hjälp med att teckna parkeringsabonnemang kan du också vända dig till ditt förvaltningskontor.

Boendeparkering hos Vätterhem riktar sig till dig som är hyresgäst hos oss. Gäller ej för egen förhyrd parkering i t.ex. våra parkeringshus eller för kommunens boendeparkering.

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB