Vill du översätta webbsidan?

Grattis Råslätt! Studenthuset vinnare av stadsbyggnadspriset

Vi på Vätterhem är oerhört stolta och glada över Jönköpings Kommuns Stadsbyggnadspris för God byggnadsvård av Studenthuset i Råslätt Önskedrömmen 8.

Vi vill tacka Tengboms arkitekter i Jönköping, våra egen organisation med byggchefen Henrik Möller, projektledaren Linus Gustavsson och Eva Blomquist i spetsen. Där uppdraget har varit att respektera originalarkitekturen men anpassa husen till samtidens behov och förändringar kring design, funktion och material.

Juryns motivering:
Miljonprogrammet blir kulturarv. Efter 50 år ska nu Råslätt renoveras. Det är en uppgift som kräver olika metoder för att lyckas. I den första etappen renoveras de först byggda elementhusen från 60-talet, de hus som idag är studenthus. En beprövad byggnadsantikvarisk strategi har med framgång använts i renoveringen. Först har man genom varsam fasadrenovering återgått till byggnadens originalfasad och sedan har man med några få tydliga tillägg kompletterat husen med nya kvalitéer från vår tid. Genom blästring och grå färgkulörer har originalfasadernas kvalitéer lyfts fram. Nya tillägg skapar öppnare balkonger med gröna smäckra stålräcken, ljusa tryggare trapphus och tydligare entréer på entréplan. Med en medveten strategi skapas med enkla medel en arkitektonisk helhet som också lyfter fram Råslätts ursprungliga modernistiska kvalitéer.

"Ett klokt och vidsynt beslut av juryn att uppmärksamma byggnadsvården av originalarkitekturen från 1960- och 1970-talet. En revansch för miljonprogrammet och industriellt byggande som lyckades balansera snabbhet, prisvärda bostäder och funktionella kvaliteter i planlösningar och god utomhusmiljö", säger Thorbjörn Hammerth, VD Vätterhem.

 


Foto: Mats Andersson Concret


Henrik Möller Bygg- och upphandlingschef, Linus Gustafsson Projektledare, Eva Blomqvist Förvaltare Studie Råslätt,
Elisabeth Ericsson-Bergegårdh Uthyrare studentlägenhet.