Bild1 Bild2

Välkommen till VätterHem

Här visas ett urval av våra lediga bostäder.

Ansök om lägenhet eller studentrum.

 

VätterHem bildades 1942 och är ett av totalt sex kommunala bostadsaktiebolag verksamma i Jönköping, den tionde största kommunen i landet.

Bolaget äger och förvaltar drygt 150 fastigheter med 8 309 lägenheter vilket motsvarar 14 % av samtliga bostäder och 31 % av samtliga hyresrätter i kommunen. I lägenhetsbeståndet ingår bland annat 600 studentlägenheter och ett flertal serviceboenden.

Därutöver äger och förvaltar bolaget 339 lokaler om 96 722 kvm med varierande användningsområden såsom affärs- och kontorslokaler, förskolor etc.

Närmare 17 000 personer bor i företagets lägenheter, vilket motsvarar ungefär var sjunde invånare i Jönköpings kommun.

Våra lägenheter hittar du i de centrala delarna av Jönköping, Österängen, Öxnehaga, Råslätt, Tenhult och Ödestugu.

Affärsidé

Bostads AB VätterHem ska vara ett kundorienterat och miljösatsande bostadsföretag som genom att överträffa kundernas förväntningar, bibehåller sitt goda rykte, uppnår full uthyrning och därmed ger erforderlig vinst.

 

 

 
Kontakta oss: via telefon 036-19 94 00 eller e-post info@vatterhem.se © VätterHem Bostads AB 2015