Bild1

Välkommen till VätterHem

Här visas ett urval av våra lediga bostäder.

Ansök om lägenhet eller studentrum.

 

VätterHem bildades 1942 och är ett av totalt sex kommunala bostadsaktiebolag verksamma i Jönköping, den tionde största kommunen i landet.

Bolaget äger och förvaltar drygt 150 fastigheter med ca 8400 lägenheter vilket motsvarar 14 % av samtliga bostäder och 31 % av samtliga hyresrätter i kommunen. I lägenhetsbeståndet ingår bland annat 600 studentlägenheter och ett flertal serviceboenden.

Därutöver äger och förvaltar bolaget 339 lokaler om 96 722 kvm med varierande användningsområden såsom affärs- och kontorslokaler, förskolor etc.

Närmare 17 000 personer bor i företagets lägenheter, vilket motsvarar ungefär var sjunde invånare i Jönköpings kommun.

Våra lägenheter hittar du i de centrala delarna av Jönköping, Österängen, Öxnehaga, Råslätt, Tenhult och Ödestugu.

 

 

 

 
Kontakta oss: via telefon 036-19 94 00 eller e-post info@vatterhem.se © VätterHem Bostads AB 2016